Tietosuojaseloste

Tässä ovat lueteltuna kaikki MOST Digital Oy:n rekisteriselosteet.
MOST Digital Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).

(seloste päivitetty 24.5.2018)

1. Rekisterinpitäjä

MOST Digital Oy
Y-tunnus: 2762433-1

Valimotie 21, 00380 Helsinki

2.Rekisteriasioita hoitava henkilö

Henrik Koivuranta
Ansapolku 5, 96500 Rovaniemi
Puhelin: +358 40 501 7012
Sähköposti: henrik.koivuranta@mostdigital.fi

3. Rekisterin nimi

MOST Digital Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

MOST Digital Oy:n asiakkuudenhoitoon, myyntiin ja markkinointiin

5. Rekisterin tietosisältö

Etu- ja Sukunimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Postiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

MOST Digital Oy ei luovuta tietoja eteenpäin eikä siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

8. Rekisterin suojaus

Tiedot on tallennettu käyttöoikeuksin rajoitettuun tallennuspaikkaan ja taloushallinnon järjestelmään (Procountor)

Rekisterin sisältämät tiedot ovat tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu kirjallisella ja allekirjoitetulla pyynnöllä osoitteeseen:

MOST Digital Oy
Asiakasrekisteri
Valimotie 21, 00380 Helsinki

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

MOST Digital Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä internetsivuillaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. MOST Digital Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

MOST Digital Oy:n rekrytointirekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).

(seloste päivitetty 24.5.2018)

1. Rekisterinpitäjä

MOST Digital Oy
Y-tunnus: 2762433-1

Valimotie 21, 00380 Helsinki

2.Rekisteriasioita hoitava henkilö

Henrik Koivuranta
Ansapolku 5, 96500 Rovaniemi
Puhelin: +358 40 501 7012
Sähköposti: henrik.koivuranta@mostdigital.fi

3. Rekisterin nimi

MOST Digital Oy:n Rekrytointirekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

MOST Digital Oy:n rekrytoinnit ja avoimien hakemusten käsittely

5. Rekisterin tietosisältö

Etu- ja Sukunimi, Syntymäaika, Henkilötunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Postiosoite, Työhistoria sekä muut työnhakijan itsestään toimittamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Työnhakijat

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

MOST Digital Oy ei luovuta tietoja eteenpäin eikä siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

8. Rekisterin suojaus

Kaikki hakemukset tallennetaan MOST Digital Oy:n suojatulle sivustolle, mihin pääsy on rajoitettu vain rekrytoinnista vastaaville henkilöille. Tiedot poistetaan viimeistään 12kk kuluttua niiden tallentamisesta (avoimet hakemukset) tai välittömästi rekrytointiprosessin päätyttyä.

Rekisterin sisältämät tiedot ovat tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu kirjallisella ja allekirjoitetulla pyynnöllä osoitteeseen:

MOST Digital Oy
Rekrytointirekisteri
Valimotie 21, 00380 Helsinki

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

MOST Digital Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä internetsivuillaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. MOST Digital Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

MOST Digital Oy:n Digitaaliset aamukahvit -ryhmän osallistujarekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).

(seloste päivitetty 24.5.2018)

1. Rekisterinpitäjä

MOST Digital Oy
Y-tunnus: 2762433-1

Valimotie 21, 00380 Helsinki

2.Rekisteriasioita hoitava henkilö

Henrik Koivuranta
Ansapolku 5, 96500 Rovaniemi
Puhelin: +358 40 501 7012
Sähköposti: henrik.koivuranta@mostdigital.fi

3. Rekisterin nimi

MOST Digital Oy:n Digitaaliset Aamukahvit rekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

MOST Digital Oy:n Digitaaliset aamukahvit webinaarin järjestäminen ja osallistujien informointi

5. Rekisterin tietosisältö

Sähköpostiosoite, Etu- ja Sukunimi, Puhelinnumero, Postiosoite ja muut webinaariin osallistujan toimittamat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Digitaaliset Aamukahvit webinaariin osallistuvat henkilöt

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

MOST Digital Oy ei luovuta tietoja eteenpäin eikä siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

8. Rekisterin suojaus

Kaikki tiedot tallennetaan MOST Digital Oy:n suojatulle sivustolle, mihin pääsy on rajoitettu vain webinaarista vastaaville henkilöille. Tiedot poistetaan webinaariosallistujan pyynnöstä.

Rekisterin sisältämät tiedot ovat tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyn pyynnöstä tehdään henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu kirjallisella ja allekirjoitetulla pyynnöllä osoitteeseen:

MOST Digital Oy
Digitaaliset Aamukahvit rekisteri
Valimotie 21, 00380 Helsinki

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

MOST Digital Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä internetsivuillaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. MOST Digital Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.