osallistuvat kunnat ja kaupungit

Asikkala

Asikkalan kuntastrategian kolme toimintakärkeä ovat 1) yhdessä, 2) ennakoiden ja 3) ennakkoluulottomasti. Ennakoinnin osalta  tavoitteemme on toimia taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaasti pitkäjänteisellä tavalla ja nyt kyseessä oleva hanke tukee juuri tätä tavoitetta.

Robotisointikohde: Ostolaskujen tiliöinti

12 412 asukasta
282 työntekijää

Aapo Pispa
aapo.pispa@asikkala.fi

Hollola

Hollola kehittää rohkeasti, uudistuu aktiivisesti ja pyrkii löytämään uusia ratkaisuja. Kehittämis- ja kokeilukulttuuria pidetään vahvasti esillä varauduttaessa tuleviin uudistuksiin. Hanke toteutetaan osana kunnan digitalisaatio-ohjelmaa, joka pohjautuu kunnan strategiaan.

 Robotisointikohde: Kiinteistöverojen seuranta

23 410 asukasta
741 työntekijää

Tuula Nurminen
tuula.nurminen@hollola.fi

Hämeenlinna

Hämeenlinnan kaupungin strategian keskeiset painotukset ovat: 1) Elinvoimainen asumiskaupunki, 2) Resurssiviisas kaupunki ja 3) Hyvinvointia edistävä kaupunki. Ohjelmistorobotiikka kytkeytyy strategiaamme eniten juuri Resurssiviisas kaupunki -ajattelulla, mutta välillisiä vaikutuksia voidaan nähdä olevan kaikkiin strategiamme painotusalueisiin.

Robotisointikohde: Kaupunkirakennuksen laskutus

67 633 asukasta
3 382 työntekijää

Antero Paajanen
antero.paajanen@hameenlinna.fi

Janakkala

Hanke kytkeytyy suoraan kuntastrategiaamme ja kunnan muuhun kehittämiseen. Yhtenä strategiamme pitkän tähtäimen tavoitteena on ”kehitämme palvelujen ohjauksen tehokkaaksi”

 

Robotisointikohde: Varhaiskasvatuksen dokumenttejen sähköinen arkistointi

16 500 asukasta
1 005 työntekijää

Tommi Suoranta
tommi.suoranta@janakkala.fi

Jyväskylä

Jyväskylän kaupunkistrategian neljästä kärjestä yksi on resurssien viisas käyttö. Sen keskeisenä teemana on hyödyntää tehokkaasti digitalisaation mahdollisuuksia. Tämä hanke kohdistuu suoraan tähän strategiateemaan.

 

Robotisointikohde: Ostolaskujen kierrätys

141 305 asukasta
7 124 työntekijää

Salla Pykälämäki
salla.pykalamaki@jyvaskyla.fi

Kokkola

Kokkolan kaupunkistrategia “Rohkeasti uudistuva Kokkola 2018–2021” korostaa asiakas- ja asukaslähtöisyyttä sekä palveluprosessien selkeyttä Strategian mukaisena tavoitteena on kehittää kaupungin digitaalisia palveluja siten, että ne luovat kuntalaisille aitoja valinnan mahdollisuuksia ja toisaalta tehostavat kuntaorganisaation omaa sisäistä toimintaa.

Robotisointikohde: Ostolaskujen tarkistus

47 681 asukasta
2 300 työntekijää

Jonne Sandberg
jonne.sandberg@kokkola.fi

Nokia

Strategiassa Nokian kaupungin missioksi eli ydintehtäväksi, olemassa olon perustaksi, on määritelty “Hyvinvoivat nokialaiset”. Visioksi eli tavoiteltavaksi tulevaisuudenkuvaksi on puolestaan määritelty “Elinvoimainen, ekologinen Nokia” ja toimintaa ohjaavia periaatteitamme ovat “palvelemme, välitämme, toimimme fiksusti (taloudellisesti) ja uudistumme.

Robotisointikohde: Suunnitellun hoitoajan ylittämisen käsittely

33 929 asukasta
2 058 työntekijää

Lauri Vähätalo
lauri.vahatalo@nokiankaupunki.fi

Pirkkala

Pirkkalan kunnan strategiassa 2018–2022 on tunnistettu yhdeksi trendiksi teknologian kehitys. Hanke kytkeytyy useampaan strategian tavoitteeseen (Mahdollistamme tasapainoisen kehityksen ja tarjoamme ensiluokkaisen palvelukokemuksen) sekä keinoon, joilla näihin tavoitteisiin pyritään.

Robotisointikohde: Esijärjestelmästä tulleiden tietojen täsmäytys

19 000 asukasta
1 421 työntekijää

Tommi Ruokonen
tommi.ruokonen@pirkkala.fi

Riihimäki

Riihimäki tunnetaan ennakkoluulottomana yritysten, kulttuuriin ja teknologian kotikaupunkina, jonka vahvuutena on robotiikkaan ja teatteriin erikoistunut koulutus. Ohjelmistorobotiikka linkittyy siis hyvin Riihimäellä laajasti käytössä olevaan robotiikkakoulutukseen. Pystymme soveltamaan myös kaupungin sisällä koulutuksen avulla saatua potentiaalia omaan toimintaan.

Robotisointikohde: Varhaiskasvatuksen työvuorosuunnittelu

28 793 asukasta
1 511 työntekijää

Markku Anttila
markku.anttila@riihimaki.fi

Uurainen

Uurainen on kasvava ja kehittyvä maaseutukunta, ajan hermolla. Uurainen on hyvinvoiva, yritteliäs ja palveleva kunta, jonka yhtenä strategisena painopisteenä ja menestystekijänä on uuden teknologian hyödyntäminen

 

Robotisointikohde: Ostolaskujen tiliöinti ja kierrätys

3 779 asukasta
188 työntekijää

Pasi Lievonen
pasi.lievonen@uurainen.fi

Ylöjärvi

Ylöjärven kaupunkistrategia 2018–2028: “Ylöjärvi – rohkea edelläkävijä”. Strategian arvoina on kehitysrohkeus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja turvallisuus. Ehdotus kytkeytyy ensisijaisesti arvoihin kehitysrohkeus ja vastuullisuus.

Robotisointikohde: Tekoälyavusteinen varhaiskasvatuksen resurssi-excelin luominen

33 254 asukasta
1 729 työntekijää

Anna-Mari Luhta
anna-mari.luhta@ylojarvi.fi

Kiinnostuitko itse?

Mikäli ohjelmistorobotiikka ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen herätti kysymyksiä tai kiinnostusta klikkaa alla olevasta linkistä lisätietoja hankkeen yhteistyökumppanin MOST Digitalin verkkosivuilta: