Robotit käytännössä ja ensimmäinen valmis toteutus

Kurob-hankkeessa on edetty ensimmäisestä työpaketissa, eli prosessianalyyseistä toiseen työpakettiin: robotit käytännössä. Tässä työpaketissa toteutetaan pilottikäyttöön otettava robotti. Työ lähtee käyntiin määrittelytyöpajoilla. Määrittelytyöpajoissa robotisoitava prosessi käydään läpi vaihe vaiheelta ja se dokumentoidaan. Joskus työpajoja tarvitaan useampia, jos prosessi on monivaiheinen. Lopputulos katselmoidaan, jotta voidaan olla varmoja robotin oikeasta toiminnasta.  

Määrittelyn valmistumisen jälkeen luodaan tekniset valmiudet, jotta ohjelmistorobotti pääsee käsiksi tarvittaviin ohjelmistoihin ja tiedostoihin. Kurob-hankkeessa robotit toteutetaan pilviarkkitehtuuriin, ja siksi suositaan sellaisia ratkaisua, joissa robotti pystyy hyödyntämään verkossa olevia sovelluksia, joten erillistä etäyhteyttä ei tarvitse avata. Kaikissa tämä ratkaisu ei kuitenkaan ole mahdollinen ja etäyhteys tulee avata. Etäyhteyden avaaminen voi joskus osoittautua pienimuotoiseksi pullonkaulaksi etenkin näin lomasesonkiaikana. Onneksi työ pääsee kuitenkin etenemään lomasesongin jälkeen.  

Kun robottien määrittelydokumentit on saatu valmiiksi ja tarvittavat yhteydet avattua niin varsinainen kehitystyö alkaa. Robottikehittäjä on mukana vielä viimeisessä polkudokumentin katselmoinnissa, jotta hänkin saa selkeän kuvan siitä, mitä robotti tulee tekemään. Tässä vaiheessa saattaa jo heti ilmetä kysymyksiä liittyen erilaisiin logiikoihin, miten robotin tulee toimia, jonka takia on tärkeää, että sekä määrittelijä, kehittäjä ja tehtävän asiantuntija ovat kaikki paikalla. Viimeisen katselmoinnin jälkeen on tosin mahdollista, että kysymyksiä herää lisää.  

Hankkeessa yhteistyökumppanina toimiva MOST Digital Oy käyttää monipuolisesti sekä käyttöliittymiä, että rajapintoja robottien kehityksessä. Tämä mahdollistaa sen, ettei kehitystyössä tarvitse odottaa useita viikkoja rajapinnan pystytystä. Kehittäminen itse tapahtuu Python 3 -ohjelmointikielellä, jonka lisäksi tekniikassa hyödynnetään kuvantunnistusta ja muita sovelluksia.  

Ensimmäinen Robotti tuotannossa ja toinen demoa vaille valmis 

Kokkolan kaupunki sai käyttöönsä robotin ostolaskujen tarkastukseen. Ostolaskujen tarkistus on työläs ja rutiininomainen tehtävä, joka vie helposti paljon työaikaa. Kurob-hankkeessa työn tekemiseen valjastettiin robotti, joka tarkistaa nopeasti ja virheettömästi satoja ostolaskuja päivässä, vuoden jokaisena arkipäivänä. Huomattuaan virheen robotti lähettää viestin reskontran asiantuntijalle tarkistusta ja korjausta varten. Robotti tarkastaa kaikki sähköiset ostolaskut, joiden osuus on noin 80 % kaikista Kokkolan kaupungin ostolaskuista. Manuaalinen tarkistustyö vähenee siis merkittävästi, jolloin henkilöstön työaikaa vapautuu vaativampiin tehtäviin.  Ensimmäisessä vaiheessa tarkistus koskee toimittajan pankkitilinumeroa, maksettavaa summaa ja arvonlisäveroa. Robotin toteutus ideasta tuotantoon vei vain muutamia viikkoja. 

Hollolan kunnassa robotti tulee taas tekemään kiinteistöverotustietojen seurantaa. Robotin päätarkoituksena on verrata toteutunutta kiinteistöverotuksen tietojen vastaavuutta rakennus- ja huoneistorekisterin tietoon. Tehtävä on manuaalinen ja monotoninen, sekä edellyttää Excel-tiedoston muokkaamista ja kahden eri tiedoston välillä pomppimista. Tällaiset tehtävät ovat kuin luotu ohjelmistorobotille. 

Kun ohjelmistorobotit on saatu tuotantoon, niin seuraavana vaiheessa on kolmen kuukauden monitorointi. Tämän aikana kunnat saavat konkreettisen kuvan siitä, mihin ohjelmistorobotti pystyy ja kuinka paljon se vaikuttaa heidän työmääräänsä ja työtyytyväisyyteen. Myöhemmin syksyllä hankkeessa mukana olevat kunnat tulevat vielä jakamaan työpaketti 2: Robotit käytännössä tuloksia ja opittuja parhaita käytäntöjä keskenään kuten teimme ensimmäisen työpaketin kohdalla. 

Ota rohkeasti yhteyttä:

info@mostdigital.fi

Kurob-hanke pähkinänkuoressa

Kurob-hankkeessa rakennetaan kuntien digitalisaation edistämiseen tähtäävä vaikuttavan yhteistyön verkostomainen toimintamalli. Sen tavoitteena on uudistaa mukana olevien kuntien työkulttuuria, toimintatapoja ja prosesseja hyödyntäen ohjelmistorobotiikkaa käytännön työtehtävissä. Lisäksi hankkeessa tuetaan digitaalista muutosjohtamista kuntasektorilla ja edistetään digitalisaatiota ja tietotyön automatisoitumista valmentamalla kuntien esimiehiä. Tietotyön automaatiolla voidaan myös edistää tiedolla johtamista parantamalla tietojohtamisen perustana olevan datan laatua.

Yksitoista kaupunkia ja kuntaa yhdistivät voimansa uudessa tietotyön robottiautomaatiota suunnittelevassa ja pilotoivassa Kunnille robotteja -hankkeessa (Kurob). Hanke käynnistyi maaliskuussa ja saa rahoitusta valtiovarainministeriön digitalisaation kannustinhankkeesta. Hanke päättyy helmikuussa 2021.

Hankkeessa mukana ovat Jyväskylän, Hämeenlinnan, Kokkolan, Nokian, Riihimäen ja Ylöjärven kaupungit sekä Asikkalan, Janakkalan, Hollolan, Pirkkalan ja Uuraisten kunnat. Mukana olevien kuntien tarkoituksena on kehittää digitalisaatio-osaamistaan vaihtamalla kokemuksia ja osaamista yhteisen hankkeen puitteissa.

Hankkeen etenemistä voi seurata verkkosivustolla www.kurob.fi.


Mukana olevien kuntien asukasmäärä on 8  % Suomen väkiluvusta. Kunnissa työskentelee yhteensä noin 22 000 työntekijää. 

Hankkeeseen voi tutustua koko kuntakentälle tarjottavassa Kurob-webinaarissa, jonka järjestämisajankohta on huhtikuussa 2020.


Hankkeessa mukana olevat kunnat:
Jyväskylän kaupunki, yhteyshenkilö: Salla Pykälämäki, erikoissuunnittelija, hankekoordinaattori
Hämeenlinnan kaupunki, yhteyshenkilö: Antero Paajanen, ICT-suunnittelupäällikkö
Kokkolan kaupunki, yhteyshenkilö: Jonne Sandberg, kehitysjohtaja
Nokian kaupunki, yhteyshenkilö: Anne Holopainen, tietohallintopäällikkö
Riihimäen kaupunki, yhteyshenkilö: Markku Anttila, ICT-kehittämispäällikkö
Ylöjärven kaupunki, yhteyshenkilö: Anna-Mari Luhta, laskentasuunnittelija
Asikkalan kunta, yhteyshenkilö: Aapo Pispa, talousjohtaja
Hollolan kunta, yhteyshenkilö: Vesa Huttunen, tietohallintopäällikkö
Janakkalan kunta, yhteyshenkilö: Tommi Suoranta, ICT-kehittämispäällikkö
Pirkkalan kunta, yhteyshenkilö: Jaakko Joensuu, kansliapäällikkö
Uuraisten kunta, yhteyshenkilö: Pasi Lievonen, talous- ja hallintopäällikkö

Hankkeen toteuttajakumppani
MOST Digital Oy, yhteyshenkilö: Tiia Mäkiranta, CFO, hankejohtaja