Ohjelmistorobotit sopivat oivallisesti maankäytön ja kuntatekniikan avuksi

11 kunnan yhteinen Kurob- eli Kunnille robotteja -hanke on tuottanut ohjelmistorobotteja pilottikäyttöön myös maankäytön- ja kuntatekniikan tueksi. Hanke on ollut käynnissä vuoden ja sen tavoitteena on oppia ohjelmistorobotiikan käyttöä perinteisiä talous- ja henkilöstöhallinnon alueita laajemmin. Maankäytön ja kuntatekniikan lisäksi ohjelmistorobotit työskentelevät hankkeen tuloksena mm. varhaiskasvatuksen ja tietohallinnon tukena.

Erinomaisia mahdollisuuksia

Maankäytön ja kuntatekniikan ohjelmistorobotiikan käytön innovaatiot tuottavat kunnille hyötyä eri tavoin. Hämeenlinnan kaupunki otti käyttöönsä robotin auttamaan Kaupunkirakentamisen laskutusta. ”Robotti on auttanut laskutusta useammalla eri tavalla. Manuaalityö on vähentynyt, mutta tärkeämmäksi havainnoksi nousi datan laatupoikkeaminen tuleminen näkyväksi. Tämä havainto auttaa meitä sekä kehittämään prosessia entistä tehokkaammaksi, että parantamaan mahdollisuuksiamme tiedolla johtamiseen”, toteaa ICT-kehityspäällikkö Antero Paajanen.

Toinen käyttökohde Hämeenlinnan kaupungissa löytyi rakennusvalvonnasta. Pääpiirustusten leimaaminen on rakennusluvan käsittelyn viimeinen tehtävä, joka ei vaadi enää ihmisen harkintaa. Aiemmin rakennusvalvojan tehtävänä on kuitenkin ollut käydä ”painamassa nappia”, jotta tieto luvan käsittelyn valmistumisesta on mennyt myös asiakkaalle. Jatkossa tämän ”robotin” työn hoitaa oikea ohjelmistorobotti. ” Rutiinityön siirtäminen robotille on varmistanut rakennuslupien leimautuvan oikea-aikaisesti ilman, että tehtävään kuluu asiantuntijan työaikaa. Toteutus oli lopulta vieläpä hyvin yksinkertainen ja olen iloinen, että se kiinnosti myös muita hankkeen kuntia”, kertoo rakennusvalvontapäällikkö Juha Henttonen.

”Ohjelmistorobotiikka antaa erinomaisia mahdollisuuksia tehdä sellaista valvontatyötä, jota ihminen ei pysty tekemään.” Näin visioi Hollolan kunnan johtava rakennustarkastaja Pekka Laitinen Kurob-hankkeen alkaessa. Kunta toteuttikin robotin valvomaan kiinteistöverotustietojen ja kunnan rakennusrekisterin laatua. Robotti vertaa rekisterien tietoja ja nostaa poikkeamat ihmisen analysoitavaksi. Näin syvällistä läpikäyntiä ei ihmisvoimin olisi voitu toteuttaa. ”Kiinteistöverotustietojen ja rakennusrekisterin tietojen vertailu ja tarkistus varmistaa kuntalaisten oikeellisen kiinteistöverotuksen ja huolehtii myös, että kunnan kiinteistöverokertymä on kunnossa”, toteaa Pekka Laitinen.

KuRob-hanke pähkinänkuoressa

Kurob-hankkeessa rakennetaan kuntien digitalisaation edistämiseen tähtäävä vaikuttavan yhteistyön verkostomainen toimintamalli. Sen tavoitteena on uudistaa mukana olevien kuntien työkulttuuria, toimintatapoja ja prosesseja hyödyntäen ohjelmistorobotiikkaa käytännön työtehtävissä. Lisäksi hankkeessa tuetaan digitaalista muutosjohtamista kuntasektorilla ja edistetään digitalisaatiota ja tietotyön automatisoitumista valmentamalla kuntien esimiehiä. Tietotyön automaatiolla voidaan myös edistää tiedolla johtamista parantamalla tietojohtamisen perustana olevan datan laatua.

Yksitoista kaupunkia ja kuntaa yhdistivät voimansa uudessa tietotyön robottiautomaatiota suunnittelevassa ja pilotoivassa Kunnille robotteja -hankkeessa (Kurob). Hanke käynnistyi maaliskuussa ja saa rahoitusta valtiovarainministeriön digitalisaation kannustinhankkeesta. Hanke päättyy lokakuussa 2021.

Mukana olevien kuntien asukasmäärä on 8  % Suomen väkiluvusta. Kunnissa työskentelee yhteensä noin 22 000 työntekijää. 

Hankkeessa mukana olevat kunnat:
Jyväskylän kaupunki, yhteyshenkilö: Salla Pykälämäki, erikoissuunnittelija, hankekoordinaattori
Hämeenlinnan kaupunki, yhteyshenkilö: Antero Paajanen, ICT-suunnittelupäällikkö
Kokkolan kaupunki, yhteyshenkilö: Jonne Sandberg, kehitysjohtaja
Nokian kaupunki, yhteyshenkilö: Lauri Vähätalo, vt. tietohallintopäällikkö
Riihimäen kaupunki, yhteyshenkilö: Markku Anttila, ICT-kehittämispäällikkö
Ylöjärven kaupunki, yhteyshenkilö: Anna-Mari Luhta, laskentasuunnittelija
Asikkalan kunta, yhteyshenkilö: Aapo Pispa, talousjohtaja
Hollolan kunta, yhteyshenkilö: Vesa Huttunen, tietohallintopäällikkö
Janakkalan kunta, yhteyshenkilö: Tommi Suoranta, ICT-kehittämispäällikkö
Pirkkalan kunta, yhteyshenkilö: Tommi Ruokonen, ICT-kehittämispäällikkö
Uuraisten kunta, yhteyshenkilö: Pasi Lievonen, talous- ja hallintopäällikkö

Hankkeen toteuttajakumppani
MOST Digital Oy, yhteyshenkilö: Tiia Mäkiranta, CFO, hankejohtaja