Kurob-hankkeessa jaettiin prosessianalyysien tuloksia – varhaiskasvatuksen työvuorosuunnittelu ja ostolaskujen käsittely nousivat suosituimmiksi

Kesäkuussa webinaarit jatkuivat prosessianalyysien tuloksien esittelyillä kahdessa eri webinaarissa. Webinaarit oli jaettu teemoittain, jolloin vertailu tuotosten osalta oli helppoa. Tulosten esittely herätti paljon mielenkiintoa ja keskustelua. Monilla kunnilla saattoi olla samanlaisia prosesseja listattuna, mutta erilaisista syistä oli kuitenkin päädytty erilaisiin valintoihin. Samalla monesta kunnasta syntyi kokonaan uusia ideoita heidän oman valitsemansa teeman ulkopuolelta. Yhdessä oppimisen tavoite toteutui siis erinomaisesti.

Ensimmäisenä päivänä käsiteltiin taloushallinnon kohteet valinneiden kuntien tuloksia. Lähes kaikki kunnat, jotka olivat valinneet teemakseen taloushallinnon, valitsivat ostolaskujen käsittelyn robotisoivaksi kohteeksi. Muitakin mielenkiintoisia kohteita nostettiin prosessianalyyseissä esiin , kuten esimerkiksi viitteettömien suoritusten kohdentaminen. Näiden kohteiden robotisointi-indeksi oli usein jopa korkeampi kuin ostolaskujen käsittelyn. Ostolaskujen käsittely tuli kuitenkin useimmissa kunnissa valituksi suurimman vaikuttavuuden vuoksi: robotisoitavuuden ja henkilötyövuosisäästön yhteisvaikutus oli ostolaskuprosessissa usein suurin. 

Ostolaskujen tiliöinnin päätyi valitsemaan Jyväskylä, Asikkala ja Uurainen. Kokkolassa valittiin myös ostolaskujen käsittelemisen tehtävä, mutta kyseessä ei ollut yleinen kierrätys ja tiliöinti -ratkaisu, vaan Kokkolassa robotti tarkastaa ostolaskujen perustiedot automaattisesti. Pirkkalassa valituksi tehtäväksi tuli Esijärjestelmistä tulleiden tietojen täsmäytys, joka sisältää sekä asianhallintaa, että arkistointia. 

Seuraavana päivänä pidettiin toinen tilaisuus, jossa esiteltiin vielä esittelemättä olevien kuntien prosessianalyysien tulokset. Kun selkeää teemaa ei ollut, indeksoidut ja tarkastellut tehtävät vaihtelivat laidasta laitaanpaljon. Kunnilla, jotka olivat valinneet kohteekseen varhaiskasvatuksen, oli kuitenkin noussut samoja ideoita potentiaalisista robotisointiikankohteista. Ylöjärvellä ja Riihimäellä päädyttiin valitsemaan varhaiskasvatuksen työvuorosuunnittelu, Nokialla robotti tulee tekemään tarvittavat kirjaukset tietojärjestelmiin, kun lapsen sovittu hoitoaika ylittyy ja Janakkalassa tullaan automatisoimaan varhaiskasvatuksen asiakirjojen sähköistä arkistointia. 

Hollolassa ja Hämeenlinnassa keskityttiin yhdyskuntatoimeen ja kaupunkirakennukseen. Hollolassa kohteeksi valikoitui kiinteistöverotustietojen seuranta. Hämeenlinnassa taas valituksi tuli kaupunkirakennuksen laskutus. Esittelyiden jälkeen usealla kunnalla heräsi innostus lähteä kehittämään muilta kunnilta saatuja ajatuksia omassa organisaatiossaan.

Näiden tulosten esittelyn jälkeen webinaarisarja jää tauolle ja kuntien työntekijät pääsevät viettämään ansaittua kesälomaa. Webinaarit palaavat jälleen elokuussa, kun käsittelemme koneoppimisavusteista ohjelmistorobotiikkaa. Seuraavassa blogikirjoituksessa tulemme esittelemään hankkeen toista työpakettia: robotit käytännössä, sekä kertomaan hankkeen ensimmäisestä valmiista robottitoteutuksesta.

Ota rohkeasti yhteyttä:

info@mostdigital.fi

Kurob-hanke pähkinänkuoressa

Kurob-hankkeessa rakennetaan kuntien digitalisaation edistämiseen tähtäävä vaikuttavan yhteistyön verkostomainen toimintamalli. Sen tavoitteena on uudistaa mukana olevien kuntien työkulttuuria, toimintatapoja ja prosesseja hyödyntäen ohjelmistorobotiikkaa käytännön työtehtävissä. Lisäksi hankkeessa tuetaan digitaalista muutosjohtamista kuntasektorilla ja edistetään digitalisaatiota ja tietotyön automatisoitumista valmentamalla kuntien esimiehiä. Tietotyön automaatiolla voidaan myös edistää tiedolla johtamista parantamalla tietojohtamisen perustana olevan datan laatua.

Yksitoista kaupunkia ja kuntaa yhdistivät voimansa uudessa tietotyön robottiautomaatiota suunnittelevassa ja pilotoivassa Kunnille robotteja -hankkeessa (Kurob). Hanke käynnistyi maaliskuussa ja saa rahoitusta valtiovarainministeriön digitalisaation kannustinhankkeesta. Hanke päättyy helmikuussa 2021.

Hankkeessa mukana ovat Jyväskylän, Hämeenlinnan, Kokkolan, Nokian, Riihimäen ja Ylöjärven kaupungit sekä Asikkalan, Janakkalan, Hollolan, Pirkkalan ja Uuraisten kunnat. Mukana olevien kuntien tarkoituksena on kehittää digitalisaatio-osaamistaan vaihtamalla kokemuksia ja osaamista yhteisen hankkeen puitteissa.

Hankkeen etenemistä voi seurata verkkosivustolla www.kurob.fi.


Mukana olevien kuntien asukasmäärä on 8  % Suomen väkiluvusta. Kunnissa työskentelee yhteensä noin 22 000 työntekijää. 

Hankkeeseen voi tutustua koko kuntakentälle tarjottavassa Kurob-webinaarissa, jonka järjestämisajankohta on huhtikuussa 2020.


Hankkeessa mukana olevat kunnat:
Jyväskylän kaupunki, yhteyshenkilö: Salla Pykälämäki, erikoissuunnittelija, hankekoordinaattori
Hämeenlinnan kaupunki, yhteyshenkilö: Antero Paajanen, ICT-suunnittelupäällikkö
Kokkolan kaupunki, yhteyshenkilö: Jonne Sandberg, kehitysjohtaja
Nokian kaupunki, yhteyshenkilö: Anne Holopainen, tietohallintopäällikkö
Riihimäen kaupunki, yhteyshenkilö: Markku Anttila, ICT-kehittämispäällikkö
Ylöjärven kaupunki, yhteyshenkilö: Anna-Mari Luhta, laskentasuunnittelija
Asikkalan kunta, yhteyshenkilö: Aapo Pispa, talousjohtaja
Hollolan kunta, yhteyshenkilö: Vesa Huttunen, tietohallintopäällikkö
Janakkalan kunta, yhteyshenkilö: Tommi Suoranta, ICT-kehittämispäällikkö
Pirkkalan kunta, yhteyshenkilö: Jaakko Joensuu, kansliapäällikkö
Uuraisten kunta, yhteyshenkilö: Pasi Lievonen, talous- ja hallintopäällikkö

Hankkeen toteuttajakumppani
MOST Digital Oy, yhteyshenkilö: Tiia Mäkiranta, CFO, hankejohtaja